Anmälningsvillkor

När du anmäler dig till Knatteknatet så måste du godkänna följande anmälningsvillkor.

Vi kommer att anpassa oss till eventuella myndighetsrestriktioner kopplade till COVID-19. Om du anmält dig till ett fysiskt lopp och vi måste ställa in eller ändra loppet mot bakgrund av sådana restriktioner gäller följande villkor:

Din anmälan är bindande och de regler vi tillämpar följer enligt vad som anges nedan:

Lopp som ställs in på grund av Force majeure
Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, myndighetsbeslut eller myndighetsåtgärd till förhindrande av smittspridning av virus eller andra sjukdomar, återbetalas inte startavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Villkoren gällande från och med 2021-03-01